Tanie domy i materiały do ich budowy

Kompozyty cementowo-spalinowe są wykonane z hydratyzowanej pasty cementowej, która wiąże drewno, cząstki stałe lub włókna w celu wykonania prefabrykatów budowlanych. Jako spoiwa zastosowano różne [...]