In Usługi

Jedną z popularnych form reklamy są billboardy. Jest to jednocześnie tradycyjna forma, którą stosuje się niemal od stu lat, a właściwie jeszcze dłużej, od momentu, w którym powstał druk komercyjny i jego ceny stały się przystępne. Prawdziwy bum na billboardy reklamowe nastąpił w latach 20 ubiegłego wieku w USA i Kanadzie.

Aczkolwiek ówczesne reklamy od dzisiejszym różniły się dwoma cechami, po pierwsze nie osiągały takich wielkości jak obecnie, gdyż technologia druku wielkopowierzchniowego nie istniała, a po drugie nie były one oświetlone. Stale się jednak powiększały, choć składano je z małych kawałków, gdyż wielkość była zarówno ambicją wykonawców, jak i zazwyczaj życzeniem klientów.

Propozycja tworzenia reklamy

Oczywiście ojcem billboardów reklamowych jest skromny plakat reklamowy i właściwie można powiedzieć, że to plakat ulegał na przestrzeni czasów zmianom, a jedną z jego form stał się duży billboard reklamowy.

Rodzaje współczesnych billboardów reklamowych

Wśród rodzajów billboardów reklamowych, bez poświęcania uwagi ich kategoriom, należy wymienić nie tylko te, które wywodzą się z tradycyjnego druku. Ogólnie rzecz biorąc do billboardów reklamowych należą:

  • plakaty reklamowe – gdyż właściwie od zawsze były to billboardy reklamowe wystawiane najczęściej na jakiejś witrynie lub przejściu, a nawet na zewnątrz; do klasycznych drukowanych już w XIX wieku należą plakaty uliczne informujące o sztukach teatralnych,
  • billboardy reklamowe wielkopowierzchniowe – tworzone z biegiem lat plakaty o niebywałych wielkościach, nierzadko widoczne, a nawet czytelne z odległości kilkuset metrów, na co pozwala współczesna technologia, lecz co zawsze było ambicją plakatu reklamowego i dążył on w tym kierunku,
  • pozostałe billboardy reklamowe, które dzieli się ze względu na ich nośniki, a są to: freeboardy wolnostojące (często przy autostradach), wiszące (często na budynkach), mobilne np. umieszczane na autobusach lub naczepach i inne,
  • oraz billboardy reklamowe świetlne – które stanowią o rozwoju tej formy reklamy i w ostatnich czasach zaczynają wypierać billboardy papierowe, jak się zdaje nie należy się jednak obawiać, iż te znikną z rynku.

Tworzenie billboardów reklamowych

Billboardy reklamowe obecnie są takie same jak dawniej, tj. nie zmienił się rodzaj ich tworzenia, nadal są drukowane na różnego rodzaju materiałach – wobec tego, że zazwyczaj są to reklamy zewnętrzne materiały te są wodoodporne. Proces ich tworzenia natomiast uległ znacznym zmianom i właściwie ich treść jest kreowana na komputerach co pozwala na dużą inwencję twórczą oraz dokładność względem wydruku. To samo dotyczy billboardów reklamowych świetlnych, które obecnie wchodzą na rynek. Jak można podejrzewać, z czasem większość miast będzie znacznie lepiej oświetlona w nocy dzięki reklamom, niż ma to miejsce obecnie.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search